Jan Lagendijk

Jan Lagendijk Begin 1983 werd Jan Lagendijk voorzitter van Metro, hij vulde de vacature van Hans Schols op die een jaar daarvoor was afgetreden. Jan was al actief binnen Metro in de organisatie van prestatielopen (samen met sponsor Wim Brauns), Coopertesten en baanwedstrijden en als wedstrijdsecretaris. Ook was hij betrokken bij de Rotterdam Marathon. Als bestuurslid was Jan overal. Contacten met de gemeente, trainingskampen, trainingen verzorgen en tussen de bedrijven door zelf ook nog wedstrijden lopen.

Een aardige anekdote over het trainingskamp in 1983: Het was ’s nachts zo koud dat de atleten lagen te bibberen in hun slaapzakken. Die van Jan was volgens zijn zeggen echter warm genoeg. De overige mannen begonnen toen krantenkoppen te fantaseren als: ‘Groep atleten doodgevroren – Voorzitter overleeft drama door warme zak’. Later die nacht ging trouwens de ritssluiting kapot.

Het bestuur van 1983 bestond uit Jan Lagendijk (voorzitter), Joop Vijverberg (vice-voorzitter), Wim van der Es (secretaris), Han Baljon (penningmeester) en de leden Joop Heerebout en Matthijs Twigt. Metro schenkt AVR 100 gulden voor de accommodatie van de Nenijto. Op de jaarvergadering wordt bekendgemaakt dat Metro groeit en nu 394 leden telt. In 1984 voert Metro op veler verzoek de gezinscontributie in.

Zo op het oog had Metro het met bestuur en aantal trainers goed voor elkaar, maar Jan Lagendijk nam ontzettend veel taken op zich en in ieder clubblad was wel een stukje van hem te vinden waarin hij leden opriep ook iets te doen voor de vereniging. Begin 1985 staat er – op penningmeester Han Baljon na – een geheel nieuw bestuur. Er waren zoveel kandidaten dat er schriftelijk moest worden gestemd! Het nieuwe bestuur kwam onder leiding van Arie Spiering, met Arida Mars als secretaresse (zij trad na een half jaar af en werd vervangen door Joke Schols), Hans Kuypers (Vice-voorzitter en TC) , Jan van Prooijen als wedstrijdsecretaris en Wim Jonkman (JC), Annette van der Kaay (TC) en Adrie van Eekeren (WOC) als leden. Jan Lagendijk bleef nog één jaar als vertegenwoordiger van de WOC aan als bestuurslid. Wim Jonkman stopte er na één jaar mee.

Gerda Polak stopte met het clubblad. De nieuwe redactie werd gevormd door Peter Spiering, Gerard de Bruin, Karin Muilenburg en Maarten van Gulik. Vaste stukjesschrijvers werden Emile Vrijman en Willem van Harrewijen. Vanaf eind 1986 bevatte het clubblad een speciaal jeugdgedeelte, verzorgd door Wim Jonkman, dat later ‘Metrootje’ gaat heten. In de loop der tijd vielen de redactieleden echter één voor één af, in 1989 was alleen Peter nog over, maar hij moest wegens omstandigheden stoppen. Het clubblad werd na 1989 verzorgd door René Fontijne.

In 1988 was er weer een bestuurswisseling. Nel Breeman volgde Han Baljon op als penningmeester en Bas de Wit werd secretaris. Fred Lobman was vice-voorzitter en Truus Schlink werd wedstrijdsecretaris. Metro moest bezuinigen en besloot geen inschrijfgelden voor de leden meer te betalen. De trainers leverden vrijwillig 30% van hun vergoeding in.